Havet syng

Havt syng omslag9788203360251

Havet syng» er ei gripande kjærleikshistorie om ei sterk kvinne i eit mannsdominert kystmiljø. 1800-talet, Sunnmøre: Kristiane lovar far sin at losnummeret hans ikkje skal gå ut av slekta. Som kvinne kan ho ikkje overta losansvaret og må difor gifte seg med ein som kan og vil det. Mellom plikt og lidenskap må ho ta sine val. Dette er den første romanen om Kristiane. Denne boka – og oppfølgjanren «Lene seg mot vinden» – førte til at Trude Teige har løfta fram kystkvinnenes betydning og bidrag som samfunnsbyggarar. Ho ha halde utallige foredrag om dess kvinnene i heile landet dei siste femten åra.  «I dei mannsdominerte, maritime fiskerimiljøa er mykje av lokalhistorien skriven av menn og om menn. Det er ikkje rart, for mennenes bidrag kan ofte setjast to strekar under, det kan målast og kvantifiserast. Dei verdiane kvinnene har stått for er like viktige. Det handlar til dømes om omsorg, matkultur, tryggleik og tilhøyrigheit», seier Teige.

Miljøet er overbevisende og her er alle ingredienser: Menn som slår sine koner, kvinner med hareskår, bygdetullinger, torskefiske, klippfiskrøyking, saueslakt og båtdraging, storm og stille – «endelaus glede og endelaus sorg». Cathrine Krøger, Dagbladet

Kjøp boka her